ДОБРИВА, МІКРОДОБРИВА І БІОПРЕПАРАТИ

Мікродобрива

Біопрепарати

Мінеральні добрива

Водорозчинне, швидкодіюче азотне добриво.  Застосовується в системах удобрення у всіх ґрунтово-кліматичних зонах при основному, передпосівному внесенні та для підживлення.  На легких, за механічним складом, грунтах аміачну селітру рекомендується вносити перед посівом під культивацію.  У районах з недостатнім забезпеченням вологою її можна вносити з осені.   Також ефективна для підживлення просапних  культур, з одночасним загортанням у ґрунт культиватором при міжрядному обробітку.

Найбільш концентроване серед твердих азотних добрив.  Весь азот  знаходиться в амідній формі, водорозчинне, повільнодіюче, безнітратне добриво з майже нейтральною реакцією.

Більш ефективно карбамід слідує використовувати під культури з довгим вегетаційним періодом. У ґрунті амідна форма трансформується в аміачну, а пізніше – в нітратну. Процеси амоніфікації та нітрифікації  відбуваються повільно, за температур + 20°С і більше, тому азот з карбаміду більш рівномірно засвоюється рослинами впродовж вегетації — пролонгована дія добрив.  Амідний азот не вимивається з ґрунту, його втрати – зовсім мінімальні. 

Карбамід є кращим азотним добривом для позакореневого підживлення, так як (за правильного внесення) амідний азот на 90-95% засвоюється листковою поверхнею рослин, і (що важливо) за дуже короткий проміжок часу.

Рідке азотне добриво –  водний розчин аміачної селітри та карбаміду у співвідношенні 1:1, в якому не міститься вільного аміаку. Це  єдине добриво, що  містить одночасно три форми азоту:    аміачну (25%), нітратну (25%) та амідну (50%).

Рідкий аміак — це найбільш концентроване азотне добриво (82,3% азоту), яке за ефективністю не поступається твердим формам

На відміну від нітратних форм азоту з добрив, аміак міцно закріплюється ґрунтово-вбирним комплексом. Використовуючи рідкий аміак на легких піщаних ґрунтах з метою зменшення втрат азоту через випаровування, необхідно збільшувати глибину його загортання до 16-20 см, а також обирати терміни проведення цієї операції, зважаючи на температуру та зволоженість ґрунту. На середньо та важко суглинкових ґрунтах безводний аміак можна вносити восени під урожай наступного року. При внесенні середньодобова температура не повинна перевищувати 15°С.

Амоній сірчанокислий володіє слабкою злежуваністю і дуже слабкою гігроскопічністю.  Окрім азоту (не менше 21%), сульфат амонію містить в своєму складі сірку  (не менше 24%) – необхідний мезоелемент живлення сільськогосподарських культур, яка входить до складу білків і амінокислот і  (за вмістом) займає третє місце після азоту і фосфору.  Вона впливає на засвоєння азоту, накопичення цукрів (перезимівля) та на утворення, склад і вміст жирних кислот в олійних культурах. Сірка, по мірі окислення, сприяє вивільненню в розчин і, тим самим, збільшує доступність для рослин калію, кальцію, магнію і заліза. 

Висококонцентроване добриво, що містить азот і фосфор у добре засвоюваній рослинами, переважно водорозчинній формі. Масова частка засвоюваних фосфатів  в залежності від виробника від 40- 52%, загального азоту 10-12%. Гранульоване, малогігроскопічне, добре розчинне у воді добриво, не злежується і добре розсіюється.  Амофос – універсальне, високоефективне добриво, використовується на всіх типах грунтів, яке використовується як під час основного обробітку грунту так і при внесенні в рядок при сівбі.

NPK 16:16:16, NPK 15:15:15, NPK 10:26:26, NPK 9:25:25, NPK 8:19:29, NPK 7:20:30, NPK 6:18:34, NPK 13:13:21, NPK 8:24:24
Комплексні добрива, які містять всі три основні поживні елементи, в однакових або різних співвідношеннях, і обирається агрономами в залежності від системи живлення. Ефективні на всіх грунтах, під усі культури, за умови внесення під основний обробіток. Також використовується під час посіву безпосередньо в рядок. В залежності від виробника деякі марки містять в собі дуже важливий мезоелемент сірку S.

NPS 12:24:12, NPS 9:30:9
Високоефективне, універсальне, комплексне, гранульоване азотно-фосфорне добриво, яке має в своєму складі: азот, фосфор, сірку. Добриво має відмінні фізико-хімічні властивості, використовується на різних типах грунтів, але кращі результати від застосування на грунтах з високим вмістом калію, під олійні культури (ріпак, соняшник).